Nhà > Sudoku với một mạng nhện
Sudoku với một mạng nhện

Trong trò chơi sudoku cổ điển, điền vào chỗ trống với các số từ 1 đến 9. Mỗi cột vuông, 3x3 hàng và phải có cùng đó một chữ số duy nhất.

Tất cả trò chơi
Sudoku-voi-mot-mang-nhen
Tình Yêu : 9
Ghét : 9
Phiếu : 18
9