Home > Sudoku na may isang web ng spider
Sudoku na may isang web ng spider

Sa ganitong klasikong Sudoku laro, punan ang blanks na may mga numero ng 1-9. Bawat hanay, hilera at 3x3 square ay dapat naglalaman ng parehong Iyon isang solong digit.

Lahat ng mga Game
Sudoku-na-may-isang-web-ng-spider
Mahalin : 9
Galit : 9
Boto : 18
9