Дома > Судоку со пајакова мрежа
Судоку со пајакова мрежа

Во оваа класична игра Судоку, пополнете празни места со броеви од 1 до 9. Секоја колона, ред и 3х3 квадратни мора да содржи исти дека еден број.

Сите игри
Судоку-со-пајакова-мрежа
сакам : 9
мразам : 9
гласови : 18
9