صفحه اصلی > سودوکو با تار عنکبوت
سودوکو با تار عنکبوت

در این بازی کلاسیک سودوکو ، در شاهد با شماره 1 - 9 را پر کنید. هر سطر و ردیف و مربع 3x3 باید همان است که از یک رقم تنها باشد.

همه بازی ها
سودوکو-با-تار-عنکبوت
دوست دارم : 9
نفرت : 9
رای : 18
9