Početna stranica > Sudoku s paukove mreže
Sudoku s paukove mreže

U ovaj klasičan Sudoku igre, popuniti praznine s brojevima od 1 do 9. Svaki stupac, redak i 3x3 kvadrata mora sadržavati da je jedan isti broj.

Sve igre
Sudoku-s-paukove-mreze
Ljubav : 10
Mrzim : 9
Glasova : 19
9