Home > Sudoku con unha tea de araña
Sudoku con unha tea de araña

Neste partido clásico sudoku, enche os espazos en branco con números do 1 ao 9. Cada cadrado liña, columna e 3x3 debe conter o mesmo que un só díxito.

Todos os xogos
Sudoku-con-unha-tea-de-arana
Amar : 9
Odio : 9
Votos : 18
9