Shtëpi > Loja Sudoku
Loja Sudoku

Plotësoni rrjet në mënyrë që nuk kanë të njëjtin numër në të njëjtën linjë dhe kolona.

Të gjitha lojrat
Loja-sudoku
Dashuri : 191
Urrej : 111
Vota : 302
9